Webinar aanpassing waardering nalatenschappen

Host:

Margreet Plug – directeur;  Goede Doelen Nederland

Sprekers:

Maarten Stikkelorum – Hartstichting en voorzitter Commissie Bedrijfsvoering & Financiën Goede Doelen Nederland

Gido Visser  – Dubois + Co, Registeraccountants

Op 23 juni jl. heeft de RJ een concept verduidelijking gepubliceerd ten aanzien van de verwerking van baten uit nalatenschappen, zie rj-uiting-2020-10-ontwerprichtlijn-640-nalatenschappen.

Het webinar gaat over deze voorgenomen aanpassing van RJ 640 en RJk C1 m.b.t. de verwerking van baten uit nalatenschappen (RJ-Uiting 2020-10). Gido Visser en Maarten Stikkelorum lichten tijdens dit webinar deze ontwerprichtlijn toe. Beiden zijn lid van de werkgroep RJ650 van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ). Reacties en commentaren op deze RJ-Uiting kunnen tot 7 juli a.s. worden ingediend bij de RJ. Dus laat je bijpraten tijdens dit webinar en stel vragen via de chatfunctie. Je kunt al eerder je vraag stellen via info@goededoelennederland.nl.

Deze livestream wordt mede mogelijk gemaakt door Studio Stream, een initiatief van Smile Licht en Geluid Utrecht B.V. en The Productioneers