Studio 3

Subsessies

Spoor 1:

Ontwikkelingen Digitaal stelsel Omgevingswet

Spoor 2:

Praktijkcasus bevoegd gezag en softwareleveranciers

Spoor 3:

Praktijkcasus bevoegd gezag en softwareleveranciers